Alexander Konning

GELD

Go back

Geïnspireerd door: De Profeet | Kahlil Gibran

ARTWORK: Corporate wars Wall of Influence | Robert Longo 1982


En een bankier vroeg hem ‘Spreek tot ons over geld.’

De profeet doorkliefde een hooggespannen verwachting met ijzige stilte.


‘Geld is waar men veel over spreekt terwijl men er het best over kan zwijgen.’


‘Geld is de onzichtbare levensader die vloeit tussen het respect dat we tonen voor elkaars diensten en de liefde die we koesteren voor onze saamhorigheid.’


‘Geld is tastbaar gemaakte levenskracht waar dapperen op vertrouwen en twijfelaars zich angstvallig aan vastklampen.’


‘Geld en status kan ons in de leugen doen geloven dat het mogelijk is onszelf los te weken van de banaliteit van het bestaan.’


‘Hij die bedolven is met goud zal het gewicht ervan echter moeten dragen evenzeer als de bedelaar zal stikken in de ledigheid van het bezit ervan.’

'Voor eenieder is het waarheid dat geld zowel stomheid als woorden tot slaaf kan maken.'


'Voor eenieder is het wijs zichzelf tegen de misleiding te wapenen en weg te kijken bij de gevaarlijk schitterende aanblik van fortuin.'


‘Verdeel uw levenskracht evenredig over de edelen en de melaatsen en beiden zullen hun ziekten zien verdwijnen.’


‘Kijk naar elkaar en uw beurs zal immer gevuld zijn.’

’Spreek niet over geld.’

'Luister.'


‘In haar stilte ligt de rijkdom die ons allen kan genezen.’


 

 

 

ALEXANDER KONING
Director of Photography | Visual ArtistFINE ART WITH A STORY
Buy Limited Edition Works

Next article
Shopping cart
0
Subtotal €0,00 (incl. VAT)